© Eggers 2010  
   | Αρχική | Εφαρμογές | Προϊόντα | Service | Επικοινωνία |  
 

Ενδοδαπέδια θέρμανση

Γεωθερμία

Φωτοβολταϊκά

Ηλιοθερμία

Θέρμανση

Κλιματισμός

Φυσικό Αέριο

 
Θέρμανση               Κλιμστισμός               Εξαερισμός               Φυσικό Αέριο               Ενδοδαπέδια Θέρμανση               Ηλιακά-Φωτοβολταϊκά               Συντηρήσεις
   

 

 

 

 

Φωτοβολταϊκά σε στέγες

 

 

Αυτόνομα συστήματα

 

 

 

Διασυνδεδεμένα Φ/Β

 

 

 

Μεμβράνες Υαλοπινάκων

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Εκμεταλλευτείτε την πιο άφθονη και σίγουρη μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας: τον Ήλιο

Η ηλιακή ενέργεια είναι μία από τις πιο διαδεδομένες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, λιγνίτης, λιθάνθρακας, φυσικό αέριο) των οποίων τα αποθέματα στη γη είναι περιορισμένα, η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη, χωρίς κόστος και εξαιρετικά φιλική προς το περιβάλλον.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν μια σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων σε σχέση με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, αλλά και σε σχέση με άλλες μορφές ΑΠΕ. Μπορούν να εγκατασταθούν επάνω σε υπάρχοντα κτίρια λόγω της αθόρυβης λειτουργίας τους και του μικρού τους όγκου. Δεν παράγουν ρύπους αφού απλά μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική.

Αναβαθμίζουν την αισθητική των κτιρίων στα οποία εγκαθίστανται λόγω της μοντέρνας τους γραμμής. Δεν έχουν κάποια κινητά μέρη και ούτε περιέχουν κάποιου είδους υγρά οπότε δεν απαιτούν κάποια συντήρηση. Η διάρκεια ζωής τους είναι εξαιρετικά μεγάλη και είναι τουλάχιστο 30 χρόνια. Λόγω του υψηλού ηλιακού δυναμικού της Ελλάδας έχουν μεγάλο πεδίο εφαρμογής σε όλες της περιοχές της χώρας ενώ προσφέρουν σταθερή και προβλέψιμη παραγωγή ρεύματος.

Με την συμμετοχή σε συγκεκριμένα προγράμματα κινήτρων για ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών στη χώρα μας η επένδυση σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να είναι εξαιρετικά αποδοτική.

Κίνητρα για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων

Τα νέα κίνητρα είναι αυτά που κάνουν τόσο ελκυστικό το συγκεκριμένο πρόγραμμα και το διαφοροποιούν σε σχέση με τα προηγούμενα που έχουν εξαγγελθεί στη χώρα μας. Οι πιο ενδιαφέρουσες αλλαγές σχετίζονται με την απλοποίηση και συγχώνευση των απαιτουμένων διαδικασιών, την αύξηση της τιμής πώλησης του ρεύματος και τη μη φορολόγηση του εισοδήματος.

Η παραγόμενη ενέργεια από το ΦΒΣ σύστημα πωλείται στην προνομιακή τιμή των 0,55 ευρώ/kWh που είναι περίπου επταπλάσια από αυτή που αγοράζει το ρεύμα ο μέσος καταναλωτής (περίπου 0,08ευρώ/kWh). Η τιμή πώλησης είναι ανεξάρτητη από το μέγεθος του φωτοβολταϊκού συστήματος (εώς το ανώτατο όριο του προγράμματος που είναι 10kWp). Σημειώνεται μάλιστα ότι η τιμή πώλησης είναι υψηλότερη από την τιμή που ισχύει για μεγαλύτερους φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Η τιμή πώλησης αναπροσαρμόζεται ετησίως με το 25% του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους όπως αυτός καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας προστατεύοντας την αξία του εισοδήματος του επένδυτη.

Στην αρχή της συνεργασίας υπογράφεται 25ετής σύμβαση με τη ΔΕΗ για την πώληση της παραγόμενης ενέργειας. Έτσι εξασφαλίζεται ο επενδυτής αφού η ΔΕΗ υποχρεούται να αγοράζει όλη την παραγόμενη ενέργεια του φωτοβολταϊκού σταθμού για όλη τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς να απαιτείται ανανέωση ή άλλες διαδικασίες.

Το εισόδημα από την πώληση του ρεύματος στη ΔΕΗ είναι αφορολόγητο σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ που αφορά το πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις (ΦΕΚ 1079/4.6.2009). Η φορολογική απαλλαγή δεν ισχύει για τους μεγαλύτερους φωτοβολταϊκούς σταθμούς (με ισχύ μεγαλύτερη από 10kWp) ή για φωτοβολταϊκά συστήματα που δεν εγκαθίστανται σε στέγες κτιρίων.

Η αξία που αναλογεί στην παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας συμψηφίζεται με την αξία της κατανάλωσης. Η διαφορά τους εφόσον είναι θετική για τον επενδυτή, πιστώνεται από τη ΔΕΗ στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο επενδυτής στη σύμβαση συμψηφισμού. Η πίστωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθεί τους κύκλους χρέωσης της καταναλισκόμενης. Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας πραγματοποιείται από ειδικό μετρητή ταυτόχρονα με την καταμέτρηση της ενέργειας που καταναλώνεται.

Για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν απαιτείται ειδική άδεια από την πολεοδομία. Το μόνο που χρειάζεται είναι έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας, η οποία εκδίδεται από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο του δήμου που ανήκει το ακίνητο λίγες ημέρες μετά την αίτηση χωρίς πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

 
     

Xpert Web Design